Att använda våra hingstar - To use our stallions

Att använda våra hingstar - To use our stallions

Betäckning - Breeding

 

Om du bestämt dig för att använda någon av våra hingstar till ditt/dina ston går det till på följande sätt:

- Kontakta oss via mail eller telefon så bokar vi ett ungefärligt datum då ni ska komma.

 

- Vi skickar ett betäckningsavtal som skall fyllas i av stoägaren och tas med vid lämning av stoet.

 

- Studera ditt sto, hur hon beter sig strax innan brunst och under brunst. Se hur hon gör mot andra hästar, hur länge hon visar brunst och gärna hur många dagar det går mellan hennes brunster.

 

- Ditt sto skall vara försäkrat, fullt frisk, vaccinerat och avmaskat när hon kommer till oss.

 

- Hon skall vara oskodd bak.

 

- En kopia på registreringsbevis/pass skall också tas med när ni anländer.

 

Vi betäcker naturligt, vid betäckningsbom. En person håller stoet i grimskaft intill bommen och hingsten hålls i lina. Vi använder aldrig språnglinor.

Stoet förses med svans-skydd innan betäckning och får umgås en stund med hingsten över en boxdörr, så att han kan charma henne så att hon gör sig redo. Sen leds stoet ut till bommen och så kommer hingsten efter. Stoägaren är välkommen att delta vid betäckningen. Vi betäcker sedan varannan dag tills stoet säger ifrån att hon inte vill mer.

 

Om hon inte skulle ta sig första gången får ni komma tillbaka nästa brunst igen och så gör vi om processen. Det går även bra att ha kvar stoet hos oss tills hon är konstaterat dräktig vid ca 16:de dygnet efter sista betäckningen.

 

Stoägare har rätt att använda hingsten hela säsongen för samma avgift, tills hon är dräktig. Dock tas en extra avgift ut om man väljer att byta sto under tiden.

 

Vi har tillgång till duktiga veterinärer som kommer hem till oss och ultraljudar stona och kan se tidigt om dom är dräktiga.

De gör även andra undersökningar och behandlingar om man tex vill framkalla en brunst om stoet inte självmant går i brunst. Ultraljud eller andra veterinära kostnader ingår inte, det står stoägaren för själv. Alla ev. veterinärbesök görs upp i samförstånd mellan stoägare och Golden Arabians. Vi rekommenderar att man gör ett ultraljud ca 14 dagar efter sista betäckningsdagen för att vara säker på om stoet är dräktig eller inte. Om man väljer att vänta att kontrollera henne tills 90 dagar, kan det då vara för sent på säsongen för betäcka om.

 

Vi tar ut en avgift för själva språnget och en avgift för arbetet kring betäckningen. Språngavgiften betalas enbart om språnget fullföljs. Skulle det bli problem så att språnget inte går att genomföra pga av stoet, tas endast betäckningsavgiften ut. Om det är hingstens fel att språnget inte går att genomföra betalar stoägaren endast för ev. uppstallning. Vi tar också ut en avgift för fölet och den skall betalas vid 90 dagars konstaterad dräktighet.

 

Uppstallningen kostar 100kr/dygn.

 

Om du vill veta vad varje hingst kostar att betäcka med innevarande säsong, så besök respektive hingst egen sida.

 

Alla avgifter är inklusive moms.

 

VÄLKOMMEN!

 

>>> <<<

 

If you decided to chose one of our stallions for your mare we do like this:

- Let us know your are intrested by e-mail or phone, and we make an appointment for you to arrive with your mare.

 

- We send you a contract for you to fill out and bring with you when you are coming.

 

- Study your mare how she acts when she is in heat and for how many days she is in heat. Also check how many days she has between the heats. Notice her behavior and how she interact with other horses and humans before and during heat.

 

- Your mare must be insured, at good helath, vaccinated and dewormed when she arrives.

 

- She can not have shoes on her behind hooves.

 

- We want you to bring a copy on her registrationcertificate or passport, when you arrive.

 

We only cover the mares naturally, but controlled. The mare stands by a bar and an assistant holds her and the stallion is in a leash. We never use ropes or force.

 

The mare gets to spend some time with the stallion in the stable first and he will make her ready for the cover. Then we take them outside to cover. The mare-owner is welcome to participate. We cover every second day until the mare tells us not to.

 

If the mare doesn`t get pregnant right away she is welcome back for another try as many times as the owner want that season. If the mare-owner wants to change mares there will be an extra fee.

 

We have very proffesional veterinarys and you can chose to use them for an ultrasound at 14 days, and your mare can stay at our place until she is checked in foal. We recommend all mares to be checked about two weeks from the last day of cover. Then you are assured if she is foal or not. If you coose to wait until 90 days from cover, you might loose your chance to get her in foal that year.

 

We have one fee for the cover and one fee for the work related to the covering. The cover-fee will only be charged if the cover is completed. If it is not possible to cover there mare and it is because of her behavior, the mare owner has to pay for the work and stablecosts, but not the cover. If the cover can´t be complete because of the stallion, the mare owner only pay for stablecosts. We also have a foal-fee that will be payed when the mare is checked in foal by 90 days.

 

Stablecost: 100 skr/day

 

Stallions fee: check the chosen stallion`s own webpage

 

All fees are taxes included.

 

WELCOME!