Amirihe

Amirihe

e. Preference u. Aminhe

 

Amirihe är Arabiskt fullblod och är född hos familjen Nielsen i Danmark 1998. Vi köpte henne av Kate Rosendahl på stuteri Kres Arabians, tillsammans med det föl hon då hade vid sidan, KR Astarkhan i augusti 2006. Hon är vårt första sto på stuteriet.

Amirihe är nu såld och ska bli ridhäst och pensionär tillsammans med sin ny ägarinna Margrethe Hurtig i Gråbo.

 

Amirihe har både svenska, ryska och Crabbet-linjer i blodet. Hon är korrekt och har en utmärkt överlinje och fantastiska rörelser, men hennes främsta egenskap är hennes psyke. Hon har ett fantastiskt temperament som gör henne till en underbar familjehäst. Alla kan rida och hantera henne, allt från små barn och nybörjare till vuxna eller mer erfarna ryttare. Hennes milda sätt och stora samarbetsvilja och enorma anpassningsförmåga till sin ryttare, gör henne till en mycket god ridhäst och 100% tygg kompis. Hon är viktbärande men lätt vilket gör att både barn och vuxna kan rida henne. Amirihe tränas och tävlas i dressyr, hoppning och olika Western-grenar. Hon är dessutom en mycket god mor till många fina bäbisar, både i Danmark och hos oss.

 

Hon är 148cm hög och har den speciella färgen Guldfux, alltså bärare av Flaxen-gen. (se"Färger" för mer info)

 

Hälsa:

Hon är testad och konstaterad SCID-fri och CA-fri

 

Utställningsmeriter:

Amirihe är visad ett fåtal gånger med okej poäng. Hon är ingen utställningsstjärna och gillar inte att vara i showringen. Men hon producerar finfina föl och det är det viktigaste.

 

Tävlingsmeriter:

Amirihe är tävlad i dressyr på lokala mindre tävlingar med bra resultat. Anledningen till att hon inte är flitigt tävlad beror mest på att hon oftast är dräktig eller har föl vid sidan när det är tävlingssäsong.

 

Avkommor:

AC Lexus, palomino hingst - 03 e. Brandy

 

KR Anisya, fux sto - 04 e. Makao

 

KR Ataman, skimmel hingst -05 e. DSA Bali

 

KR Astrakhan, fux hingst -06 e. Makao

 

Golden Alice, fux sto - 08 e. Puccini

 

Golden Angelina, fux sto -09 e. Puccini

 

Golden Angelo, fux hingst -10 e. Puccini

 

Golden Amazing, palomino hingst -12 e. Golden SunDancer

 

 

>>> <<<

Amirihe is a purebred Arabian and was born in Denmark with the Nielsen-family in 1998. We bought her from Kate Rosendahl, Kres Arabians, and the foal she had by her side KR Astrakhan in August 2006. She was our first mare at our stud.

Amirihe has Swedish, Russian and Crabbet-blood in her lines. She is a correct mare with an outstanding topline and fantastic movements , but her number one quality is her mentality. She has got a fantastic temper and that makes her a wonderful family-horse. Anyone can handle her, from small Children an beginners to adults and more confident riders. Her mild way and big will to cooperate and hugh ability to adjuste to her rider for the day, makes her an excellent ridinghorse and a 100% safe friend. She carries good weight but is very easy to ride so both adults and Children can ride her. Amirihe is trained and sometimes competing in dressage, showjumping and Western-dicsiplines.And on top of this she is av very good mother for several foals, both in Denmark and with us i Sweden.

 

She is 148 cm ( about 15 hands) tall and she wears the colour of Flaxen Chestnut.

 

Health:

She is SCID-clear and CA-free

 

Showrecord:

Amirihe is shown a few times and she is no showstar, she is not comfortable in the showring. But she produces beautful Babies and that´s what most important!

 

Performance record:

Amirihe has competed in dressage in local events with good results. One big reson for her not be in competitions that much is that she most of the time is in foal or have a foal by her side.

Offspring:

AC Lexus, palomino colt - 03 by Brandy

 

KR Anisya, chestnut filly - 04 by Makao

 

KR Ataman, grey colt -05 by DSA Bali

 

KR Astrakhan, chestnut colt -06 by Makao

 

Golden Alice, chstnut filly - 08 by Puccini

 

Golden Angelina, chestnut filly -09 by Puccini

 

Golden Angelo, chestnut colt -10 by Puccini

 

Golden Amazing, palomino colt -12 by Golden SunDancer

 

 

Amirihes avkommor - Amirihe´s offspring