Puccini

Puccini

e. LM Limaal u. Bazilika

Leker i snön 2012 - Playing in the snow 2012

 

Puccini är Arabiskt fullblod och är född på Oppreva Arabstuteri 2001. Han flyttade därefter till sin första ägare Susanna och bodde där tills han var 5 år och sen dess, 2006, har han varit i vår ägo.

 

Puccini är en rastypisk och korrekt hingst och mycket trevlig att vila ögonen på och har fantastiska rörelser, men hans främsta egenskap är hans psyke. Han har ett fantastiskt temperament som han beviseligen nedärvs då i princip alla hans avkommor oavsett mor, får hans milda sätt och stora samarbetsvilja. Han äger en charm och utstrålning som inte lämnar någon han träffar oberörd. Hans höga intelligens gör honom lättlärd och klok och han har stor förstelse för människor och deras kunnighet/okunnighet eller säkerhet/osäkerhet. Han är 100% trygg att hantera och rida, till och med för riktigt små barn eller helt gröna nybörjare.

Puccini tränas och tävlas i dressyr, hoppning och olika Western-grenar. Vi har också påbörjat inkörning med gott resultat.

 

Han är 153cm hög och har den speciella färgen Guldfux, alltså bärare av Flaxen-gen. (se"Färger" för mer info)

 

Hälsa:

Puccini är röntgad för Osteochondros (lösa benbitar) och cystor i alla 4 kotor, haserna och alla 4 knän Utan Anmärkning. Han är även testad och konstaterad SCID-fri, CA-fri och LFS-fri.

 

Utställningsmeriter:

Han blev Futurity Champion som 1åring 2002 och är efter det guldbelönad med bla 88,33p på Blommeröd International B-show, 39p på Riksutställningen 2009. Senast visades han på Arabhäst i Väst´s Internationella C-show 2013 och fick då 89,33p och en andraplacering.

Puccini är avelsvärderad och premierad klass 1.

 

Tävlingsmeriter:

Puccini är tävlad i dressyr, western och hoppning på lokala mindre tävlingar med bra resultat. Anledningen till att han inte är flitigt tävlad beror på att Linda inte gillar att tävla...

 

Betäckningskostnad 2017:

Språng- och betäckningsavgift: 5000kr Fölavgift: 2000kr = tot 7000kr inkl moms

 

Uppstallning och ev. veterinärkostnader tillkommer.

 

Puccini är godkänd för avel och äger licens. Alla avkommor är registreringsberättigade ARAB, SH eller ASRP

 

>>> <<<

Puccini is a purebred Arabian and was born at Oppreva Arabian stud 2001. At seven months he moved to his first owner Suzanna and lived there until he was 5 years old, and the we bought him in the year of 2006 and since then he has been ours.

Puccini has a good arabian type and is a very correct stallion and it is a great joy to rest your eyes on him. He has got fantastic movements to, but his number one quality is his mentality. He has got a fantastic temper and he hereditary this to almost all of his offsprings, regardless of who the mare is. The offsprings get his gentle way and his big will to cooperate. He owns a charm and charisma that leaves nobody that meet him unaffected. His high intellicense makes him an easy learner and wise and he has got big sympathetic with ignorance and insecurity, and can certainly tell the diffrence from an experienced and assuranced person. He is 100% safe to handle and to ride, even for beginners and really small children.

Puccini is trained and cometed in dressage, showjumping and several western-areas.

 

He is 153 cm ( about 15,5 hands) tall and he wears the colour of Flaxen Chestnut

 

Health:

Puccini is xrayed for Osteochondros and cystor in all 4 fetlock, hocks and all 4 stifles and he is free from everything everywhere. He is SCID-clear, CA-free och LFS-clear.

 

Showrecord:

Futurity Champion as 1 year old 2002 and among his record is Top 5 with 88,33p at Blommeröd International B-show (20point scale), 6th place 39p at Riksutställningen 2009 (10 point scale ) The summer of 2013 he was shown at Arabhäst i Väst International C-show 2013 with judges from USA, France and Norway and got 89,33p and a 2nd place.

Puccini is ranked class 1 (the highest ranking) in breedingquality assessment.

 

Performance record:

Puccini has competed in dressage, western and showjumping in local events with good results. One big reson for him not be in competitions that much is that Linda doesn´t like to participate in competitions....

 

Cover fee 2017:

Cover fee: 5000kr Foal fee: 2000kr = tot 7000kr incl. VAT

 

Stablecosts and veterinery costs will be added.

 

Puccini is qualified and owns a licens for breeding. All offsprings are allowed for registration in ARAB, SH eller ASRP

 

 

 

 

Puccini Ridhästen - Puccini The Ridinghorse

 

I utställningsringen - In the Showring